Schubertiana

Schubertiana is georganiseerd door Stichting Filo-Sofia. Hierbij zijn het gedicht van Tomas Tranströmer Schubertiana en de muziek van Schubert( kwintet en quatre mains)gecombineerd met poëtische beelden (fotografie) van mij.

Zie voor een korte impressie de volgende link:www.youtube.com/watch?v=WD_ehGeTX6c

 

Theodorakis  - Rosette

Projectkoor en orkest hebben in juni 2014 o.l.v. Robert Verheul o.a. de Mauthausencyclus en delen uit To Axion Esti uitgevoerd. Achtergrondbeelden hierbij van mijn schilderijen.

www.rosette.nu
 

Elena

Op verzoek van de SRTV heb ik 16 schilderijen gemaakt van een kruisweg over het leven van een vrouw die in de vrouwenhandel terecht kwam. Het werd een tentoonstelling die nog altijd rondreist, een boekje en een dvd in 3 talen:

Een kruisweg is een gang door je eigen leven. En jezelf daarbij afvragen: wat doet mij voortgaan? Wat brengt mij tot stilstaan? En vooral: waarbij, bij wie wil ik stilstaan? Stilstaan bij Jezus’ lijdensweg is stilstaan bij onrecht en wanhoop nu. Is je laten raken door wat je ziet en voelt en dan aan de slag gaan. De kruisweg telt volgens de traditie veertien staties.Tegenwoordig wordt er vaak een vijftiende aan toegevoegd, die van de verrijzenis, de opstanding. Elena is een jonge vrouw die het slachtoffer is van mensenhandel. Ook haar lijdensweg telt vijftien delen. Vijftien momenten om even bij stil te staan. Ook haar lijden heeft uiteindelijk een zin, een betekenis. Laat u raken door het verhaal van haar lijden, haar kruisweg. Deze bezinning is een idee van het Chigwell Faith and JusticeCentre in Londen, een zusterorganisatie van de Stichting Religieuzen. Mieke Borgdorff maakte er inspirerende schilderingen bij.

Voor deze uitgave werd samengewerkt met CMC Mensen met een Missie, Kerk in Actie, ICCO,het Maria Stroot Fonds en de commissie PIN van de Konferentie Nederlandse religieuzen.

www.trouw.nl/nieuws/religie-filosofie/article2047650.ece/Elena

Feest van de Geest

Ontmoeting tussen Beeldende Kunst, Pinksteren en Architectuur van Kerkgebouwen. Kunstenaars exposeren nieuw gemaakte kunst geïnspireerd door de architectuur van kerkgebouwen en het pinksterfeest.

In 2014 waren kunstwerken van mij te zien met het thema "Vuur dat nooit meer dooft" in de Open Hofkerk in Rotterdam Alexander.

Kunstveiling Rotary 2008

Op verzoek van Rotary Kunstveiling heb ik het schilderij "Compositie in Turkoois" gedoneerd om een zo groot mogelijke opbreng te realiseren voor de stichting People's Trust Nederland.

Deze stichting is voornamelijk werkzaam in India en bevrijdt meisjes in de leeftijd van 5 tot 15 jaar die gedwongen worden in de kinderprostitutie te werken

Housingproject  Graalcentrum Zuid Afrika

Tijdens mijn verblijf in Zuid Afrika (2004) heb ik 8 schilderijen gemaakt die ik daar geexposeerd heb en waarvan ik later kaarten gemaakt heb om geld te genereren voor het Housingproject. Krottenwijkenbewoners spaarden kleine beetjes geld en overlegden in kleine groep wie het geld op de bank ging storten. Doel was geld te sparen om samen een echt huis te kunnen bouwen i.p.v. een shack.